Verzendinformatie1. Wij spannen ons in de leveringen tijdig uit te voeren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming. 

2. Een termijn gaat in nadat wij alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van u hebben ontvangen. Bij vertragingen wordt de termijn naar evenredigheid verlengd. 

3. Wij mogen in delen leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren. 

4. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen. 

5. Verzending of transport van de zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending/het transport. 

6. Bent u een consument? Dan gaat het risico voor de zaken op u over zodra u of een door u aangewezen derde de zaken ontvangt. Wijst u zelf een vervoerder aan? Dan gaat het risico op u over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor uw rekening. 

7. Wij mogen de zaken voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren of u de zaken niet afhaalt en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u de zaken alsnog afhaalt of ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren. 

8. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw afnameverplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - geheel/gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht om alsnog nakoming van u te vragen. 


Onze sterke punten

Veilig betalen

HOZA maakt gebruik van iDEAL voor een veilige transactie.

Groot assortiment

Een breed scala aan producten die aan uw behoeften voldoen.

Deskundig advies

Deskundige begeleiding en antwoorden op al uw vragen.

Neem contact op

We staan altijd voor u klaar om deskundig advies te geven.